Karl Erik Nilsson


Dräng i Stigmota, Östervåla.
Kom från Harbo 1904-10-28.
Arbetare, Österbo, Östervåla 1906.
Arbetare, Åby Nr:9 Österhult, Östervåla 1907-11-15.
Lägenhetsägare i Fallet Svina ägor, Harbo.
Familjen kom från Östervåla 1908-10-19.