Pehr Axel Persson Wenner


Flyttade till Nord Amerika 1883-09-14 från Uppsala Domkyrkoförs.
Efter studier vid Augustana College och teol. seminariet artium baccalaureus vt. 1888, prästvigd i Moline Illinois, för Augustanasynoden, 16 juni 1889 till pastor i Buffalo, Minnesota, pastor i Litchfield Minnesota 1893-99, kyrklig statistiker i Minnesotakonferansen 1895-98.
Kom från Nord Amerika 1899-10-02 till Uppsala Domkyrkoförs, flyttar till Anundsjö 1899-11-24. (Amerikansk undersåte)
Studerande i Uppsala ht. 1899. enligt nådigt medgivande inträdt i Svenska Kyrkan och Härnösand stift 18 november samma år.
Komminister i Anundsjö 16 feb. 1901, tillträdde samma år, avlade disp.prof 22 april 1903, erhöll 8 april 1904 rätt att tillgodoräkna sig föregående tjänstgöring inom Augustanasynoden med avdrag av 4 år, erhöll avsked från komministraturen i Anundsjö från 1 maj 1909, och övergick till tjänstgöring i Stockholm, pastorsadjunkt i Johannes 1908. kateket 1909, tjänstf. döfstumspräst i 1:sta döfstumsdistriktet 1911-13, var missionsstyrelsens ombud för Härnösands stift 1907-08.
Komminister i S:t Johannes Stockholm.
Död på Ersta Sjukhus.
Jordfäst i S:t Johannes kyrka, Stockholm av Kyrkoherde Öhman.
Begravd i familjegraven på Uppsala kyrkogård.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-03-24 10:03:16) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-03-21 12:19:03) Kontakta föreningen