Johan Helge Persson


Arrendator i Kisberg 1 mtl. 1:2, (39 har) Vendel.
Ägare Strömsbergs Bruk, senare Stora Kopparberg.
Sven Rönnbom var 1940 Jordbruksarbetare i Kisberg 1:2, Vendel hos Helge Persson. Skriven i Vendel enl. Prästboken först 1940.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2019-10-17 16:40:07) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2019-08-06 16:50:25) Kontakta föreningen