Johannes Persson


Bruksbonde i Kisberg 1 mtl. (39 har), Vendel.
Äges av Strömsbergs Bruk.
Johannes Persson hämtade 1934 kusinbarnet Sven Rönnbom från Bärby, Östervåla till Kisberg, Vendel.