Carl Rune Karlberg*


Verkmästare  i AB Elementhus i Mockfjärd, i Uppsala.
Som sedan blev uppköpt av Borohus 1992.