Greta Abrahamsdotter


Avled i en ålder om 5 mån och 6 dagar.