Helga Margareta Lindblom


Avled i en ålder om 10 år, 4 mån och 9 dagar.