Anna Cajsa Persson f. Ersdotter


Piga i Ordsbo Nr:1, Tierp.
Gift, flyttar till Bjurvalla ägor, Östervåla 1890-03-07.