Anders Gustaf Lundqvist


Vid giftemålet Arbetare, Vallby, Tierp.
Arbetare, Skämsta, Tierp 1887.
Arbetare i Vallby Nr:3, Tierp 1889.
Arbetare i Skämsta, Tierp 1892.
Flyttade från Skämsta, Tierp 1901-11-16 till Rödjningen, Söderfors.
Flyttade från Rödjningen, Söderfors 1903-04-17 till Skämsta, Tierp.
Arbetare i Odenslätt, Tolfta, kom från Tierp 1909-11-29.
Hade Johanna Cathrina Boström som hushållerska från 1909.
Flyttar till Tierp 1911-11-28.
Arbetare, Skogsarbetare, Skämsta, Tierp.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-01-08 14:40:16) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-01-06 22:50:39) Kontakta föreningen