Emma Mathilda Alinder f. Pettersson


Vid sin död tillhörde Norslund, Stora Kopparbergs församling.