Martin Joel Andersson


Jordbruksarbetare, Elmontör Väster Mossbo Tierp.
Elmontör Katrinedal Degerbo, Tierp 1927.