Erik Verner Hallsenius


Vid giftemålet jordbruksarbetare.
Måg i Almyren (å Alborga mark), Vendel.
Kom från Tierp 1912-11-12.
Skogsarbetare på Kryssbo ägor, Vendel 1913.