Greta Stina Nilsson f. Nyman.


Döpt Greta Stina. Fel födelsedatum den 14/4 i Husförhörslängderna genom hela livet.