Ester Ingeborg Boström


Arbetaren i Skämsta, Tierp, Anders Gustaf Lundqvist *1859-09-09 född i Fors, Tierp, skall vara far till detta barn, enl. eget erkännande.
Flyttar till Uppsala 1925-10-27 från Skämsta, Tierp.
Blev en ogift kvinna.