Oskar Boström


Vid giftemålet Dräng, Vida, Tierp.