Erik Jakob Boström


Arbetare, Vallby, Tierp vid vigseln.
Arbetare, Svanby, Tierp 1907-11-04.
Familjen flyttar till Gamla Uppsala 1908-11-09.
Statardräng, Stjärna Nr:1 o 2, Gamla Uppsala.
Arbetare, Månkarbo, Tierp 1909-09-07, kom från Gamla Uppsala.
Rödfärgare, Farsbo under Prästgården, Tierp 1910.
Statardräng i Haglösa, Film kom från Tierp 1912-11-04.
Ladugårdskarl i Johannesberg, Gottröra kom fråm Film 1913-10-25.
Familjen flyttar till Funbo Uppsala län 1914-12-28.
Ladugårdskarl i Lövsta, Funbo, flyttar till Järlåsa 1915-10-22.
Ladugårdskarl i Hedtorp, Järlåsa, flyttar till Rasbokil 1916-09-27.
Statardräng i Ycklinge Nr:1, Rasbokil, flyttar till Funbo 1917-03-26.
Statardräng i Krisslinge, Funbo, flyttar till Ramsta, Uppsala län 1917-12-08.
Statardräng i Årby, Ramsta, flyttar till Funbo 1919-03-01.
Statardräng i Broby, Funbo, flyttar till Tuna, Uppsala län 1920-03-12.
Statardräng i Hesselby, Tuna, flyttar till Gottröra 1920-11-12.
Ladugårdskarl i Vängsjöberg, Gottröra, flyttar till Vänge 1922-11-06.
Ladugårdskarl i Bärby, Vänge, flyttar till Gottröra 1926-03-13.
f.Ladugårdskarl, Å Församlingen skrivna, Gottröra.
Frånskild 1932-11-17. Bosatt på Ålderdomshemmet, Gottröra.
Vårdats å Radiumhemmet i Stockholm sista tiden.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2016-10-28 13:36:53) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-01-03 22:15:02) Kontakta föreningen