Uno Boström


Skogsarbetare, Backgården, Tolfta vid vigseln, kom från Tierp 1932-05-05.
Familjen flyttar åter till Tierp 1935-05-17.