Alvar Elon Boström


Fick 2 st barn i giftermålet. Efter skilsmässan? Har inga uppgifter vidare.