Anders Petter Andersson


Hemmansbrukare i Gryttjom Nr 5 3/8 mtl under Ullfors, Tierp.