Rune Helmer Munter


Borstfabriksarbetare i Tierps Köping, Tierp.