August Boman


Torpare Västersälja ägor, Östervåla.
Familjen flyttade till Tierp 1891-03-19.
Hemmansbrukare i Skämsta Nr:3 och 4 2/3 mtl. under Ullfors, Tierp.
Hemmansbrukare i Dymmelsbo Nr:1 1/4 mtl. under Söderfors, Tierp från 1900.