Frans Arvid Rönnbom


Flyttade till Harbo 1835 från Upplanda ägor Östervåla.
Tjänstegosse Viby sätesgård Harbo från 1835-03-17.
Kom till Karta kvarn Östervåla 1838
Dräng i Svingbolsta Östervåla hos bonden Pär Settersten 1842.
Flyttar till Tierp 1844, bor sedan i Gävle, där han dör ung.
Laxnotdräng i Gävle till sin död.
Spelade nyckelharpa.