Ester Kristina Johansson f. Jansson


Syfabriksarbeterska Fäcklinge 2:26 Tierp vid vigseln.
Lantbrevbärare med bil linjen Huggle - Hemmingsbo - Aspnäs - Holvarbo - Krogen - Skogbo - Sillbo - Kanikebo - Lagbo - Åby, Östervåla.

Bor för närvarande (2012) i Tierp.