Erik Peter Lindström


Flyttade från Södra Munga, Tierp som Son med familjen till Lindbäck, Hedesunda 1896-10-03.
Flyttade från Lindbäck, Hedesunda som Son till Baggbo Nr:1, Nora 1900-11-16.
Flyttade från Baggbo Nr:1, Nora som Dräng till Torp Nr:1, Nora 1904.
Flyttade hem igen till Baggbo Nr:1 1905.
Flyttade från Baggbo Nr:1, Nora som Dräng till Hade, Hedesunda 1908-10-27.
Flyttade från Hade, Hedesunda som Trävaruarb., Skogsarb., Kolare till Baggbo Nr:1, Nora 1912-08-24.
Arrendator i Sälja Nr:2, Nora. 1917. (Ägare Korsnäs Sågverk AB).
Enl. Sv Befolkning 1950 och 1960 Arrendator, Sälja Nr:2, Nora.