Karl Arvid Munter


Flyttade 1913-11-04 från Djupa, Tierp till Kung. Upplands Artilleriregemente, Uppsala. Står som Konstapel.
Flyttade tillbaka till Djupa, Tierp 1916-11-07. Skomakare. Till Tierps köping 1921 står där som Vaktmästare.
Flyttade med 1:a frun från Tierp till Gävle Staffan 1924-11-47.
Flyttade med 1:a frun från Staffan till Hemlingby 1939-04-30.
Byggnadsarbetare i Hemlingby, Valbo.
Enl Sv. Befolkning 1950 står han som Portvakt, Hemlingby, Valbo.