Elis Robert Persson


Till Kristinehamn 1919-11-29 från Hälla, Bjurvalla, Östervåla.
Vid giftemålet Grovarbetare, Bjurvalla Nr 5, Östervåla.