Erik Simon Eriksson


Vid giftemålet dräng Åby Nr 1. Östervåla.
Måg, Jordbruksarbetare i Gräsbo 1:9 Östervåla 1923.
Familjen flyttar till Gamla Uppsala 1929-12-27. Återkommer därifrån 1931-12-01.
Arrendator i Gräsbo 1:5 1/4 mtl. Östervåla 1938.


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2015-04-19 23:36:37) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2012-05-28 21:43:18) Kontakta föreningen