Erik Simon Eriksson


Vid giftemålet dräng Åby Nr 1. Östervåla.
Måg, Jordbruksarbetare i Gräsbo 1:9 Östervåla 1923.
Familjen flyttar till Gamla Uppsala 1929-12-27. Återkommer därifrån 1931-12-01.
Arrendator i Gräsbo 1:5 1/4 mtl. Östervåla 1938.