Erik August Blom


Skogsarbetare i Bro Nr:2 Nora.
Familjen kom från Söderfors 1907-07-08.
Flyttade till Hedesunda 1910-06-30.