Gustaf Ingvar Larsson


Hemmansägare i Väster-Ensta 2:2 3/8 mtl. Tierp 1942.