John Lennart Vadén


Son, Handelsbiträde, Väster-Ensta 1:24 Tierp.
Handlande, Gryttjom 1:7 Tierp 1941.