Per Gustaf Lundqvist


Blev en ogift man.
På församlingen skriven.