Jan Erik Stockhus Eriksson


Måg, hemmansägare i Smedsbo nr:1, 1 mtl. (1:4) Östervåla.
Tog över gården 1899-02-22.