Anders Östervall


Arberare i Iggelbo, Tierp.
Arbetare Ålfors Tierp 1900.
Byggnadsarbetare Mamre under Ålfors Tierp 1907.
Jordbruksarbetare Mamre under Iggelbo Tierp 1921. (Samma ställe).