Per Gustaf Söderberg Palmgren


Soldat i Rote 30, Sätra Östervåla vid Sahlbergs Kompani, Västmanlands Regemente. Antagen ? avskedad 1898-09-05.
Kallade sig Palmgren från 1898-12-08. Hemmansägare i Lindsbro 1:21, Smulbo 38/1000 mtl, Östervåla från 1898-11-22. Hemmansägare i Svingbolsta, Solberga Östervåla från 1930.