Karl Emil Rune Larsson


Lantarbetare.
Flyttade från Önbo, Östervåla till Västerås 1956-01-20.