Simeon Jansson


Jordbruksarbetare i Dymmelsbo, Tierp.
Familjen flyttade till Skuttunge 1916-05-03.
Torpare i Öfverbo Norr Ransta (Stor Ransta) Skuttunge.