Johan Ersson Berlin


Dräng i Eskesta Nr:1, Tierp 1862.
Flyttar till Gävle med sin fästeqvinna 1866-05-20.
Kom åter från Gävle 1868-08-29 till Skämsta.
Brukare i Skämsta Nr:2 1/3 mtl. Tierp. Ägare Daniel Adamsson i Svanby, Tierp.
Blev 28 år, 10 mån och 21 dagar.