Anders Gustaf Blom


Skogsarbetare, jordbruksarbetare Sillbo 1:18 Björkudden Östervåla 1943.
Sågverksarbetare i Östervåla Trävaru AB, bosatt i Hov 4:31 Lillängsgatan 8 Östervåla 1966.
Villaägare Hov 4:110 Bergsgatan 7 Östervåla. 1968.
Bosatt på Västra Ågatan 9 A Östervåla, innan han kom till Tallgården.