Kristina Josefina Pierrou f. Hjort Öman


Erkänd muntligen av fadern den 12712 1895.
Flyttar då från Lilla Holvarbo till Sillbo, Östervåla.
Flyttar till Enåker 1910-11-29 från Ölunda Sillbo, Östervåla.