Lars Erik Eriksson


Måg i Munga nr:11 1/2 mtl. under Ullfors, Tierp.
Torpare i Målsbo under Eskesta nr:4, Tierp 1908.
Arrendator i Strömma nr:1 Tegelsmora 1914-04-03, ägare Tobo Bruk.
Jordbruksarbetare i Harbonäs Harbo 1922-05-16.
Arrendator i Kvarnmyra, Skogbo Östervåla 1923-11-13.
Flyttar till Kallön Bälinge 1929-04-23.