Johan Persson


Landbonde i Bragdebo Nr:1 1/3 mtl., Östervåla 1823.
Landbonde i Tobbo, Östervåla 1826.
Statardräng i Aspnäs, Östervåla 1826, bosatt i Lisselbo, Östervåla.
Torpare Rörnstorp, Östervåla 1842.
Änkling, Inhyses i Aspnäs, Östervåla 1867.