Erik August Brodén


Vid giftemålet Hemmansägarson, senare Hemmansägare, Ålfors, Tierp.