August Andersson


Avled i en ålder om 8 mån och 14 dagar.