August Andersson


Avled i en ålder om 4 mån och 19 dagar.