Erik Ephraim Jansson


Körkarl, Yttre Sandviken, Högbo.
Kom från Tierp 1906-12-31.
Rörbetare, Olsbacka nr:8 Ovansjö, kom från Högbo 1910-01-04.
Rörbetare, Barrsätra Allévägen 34, Ovansjö 1926.