Wilhelm Östervall*


Son, Skogsarbetare Bro, Tierp.
Stalldräng Idaholm under Aspnäs, Östervåla.
Familjen kom från Tierp 1912-11-28.
Familjen flyttar till Vendel 1914-10-20.
Statardräng i Prästgården, Vendel.
Familjen flyttar till Tierp 1915-10-27.
Statardräng i Stynsberg, Tierp.
Arbetare Yttre, Tierp 1916.
Familjen flyttar till Helga Trefaldighet Uppsala 1918-11-15.