Karl Viktor Östervall


Arbetarson Bro Tierp.
Arbetare, Jordägare i Yvre Tierp 1903.