Per Johan Östervall*


Anges vara född 28/11 i Födelseboken, vilket kan vara fel, troligen född den 26/11 som det står i Husförhörslängden, dop 28/11.
Anges vara född 26/11 1874 under hela livet.

Son, Arbetare Bro Tierp.
Skogsarbetare Svartån Tierp 1905.
Arrendator i Kovälla Tierp 1913.
Arrendator i Vida Tierp 1933.