Per Gustaf Pettersson


Jordbruksarbetare i Sillbo Nr 1 17/120 mtl, hos (Svärfar) Anders Persson (*1863-05-13), Östervåla.
Kom från Tierp 1924-11-18. Till Vendel 1926-04-30.