Johan Gustaf Hillgren


Vid giftemåtet, Stenarbetare, Onskarby, Tierp.
Stenarbetare i Kristineberg Nr:2. 4:1 under Fågelsta 5:1, Östervåla.
Änkling, flyttar till Tierp år 1947-04-21.

Bodde granne med Carl Erik Löf
och Stina Vidlund